Kumpulan Puisi Bahasa Jawa

Posted on

Kumpulan Puisi Bahasa Jawa

Kumpulan Puisi Bahasa jawa – Beberapa postingan yang lalu, semuanya merupakan sajak dengan bahasa Indonesia. Missal postingan sebelum ini Puisi sapardi Djoko Damono, puisi Chairil anwar, dan lain lain. Semua menggunakan bahasa Indonesia. Maka untuk kali ini biar berbeda, maka menggunakan bahasa daerah. Untuk postingan pertama menggunakan bahasa daerah, bahasa daerah pertama yang digunakan adalah bahasa jawa. Jadilah judul postingan ini puizi bahasa jawa

kumpulan puisi bahasa jawa, puisi bahasa jawa, puisi bahasa jawa tentang guru, puisi bahasa jawa tentang lingkungan, puisi bahsa jawa tentang cinta, puisi bahas jawa tentang sahabat, puisi bahasa jawa tentang ibu
gambar dari google

Suku jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan ada suku jawa di luar negeri dan masih menggunakan bahasa jawa yaitu di Suriname, Amerika Selatan. Bahasa jawa sendiri berbeda beda, missal jawa tengah dengan jawa timur, dengan solo juga berbeda. Kalo diceritakan panjang pokoknya. Hehe

Untuk kali ini memang hanya puisi dalam bahasa jawa yang disajikan, tapi kedepannya mungkin akan menyajikan puizi bahasa daerah lain misal puisi bahasa sunda dan puiisi dari daerah lain. Biar lebih mengenal keberagaman Indonesia. Yang mempunyai banyak suku dan bahasa.

Kumpulan Puisi Bahasa Jawa

Puisi bahasa jawa tentang ibu

Judul : Anggerku

Pengarang : Yanik Agus Setyaningsih

 

Ngger,

Biyung nyuwun ngapura

Ora bisa dadi biyung kang sampurna

Ora bisa nglegakne atimu

Ngger,

Uripku kebak kaluputan

Ngiwa luput, nengen luput

Rumangsaku aku wis manut

Bangun turut karo sing jare winasis

Nanging nyatane isih tetep luput lan diluputne

Lara atine biyung, ngge

Kepengin crita wae,

Ora enek sing gelem krungu

Apa maneh sambat, mung arep digeguyu

Kabeh wis ora percaya karo biyung

Kabeh ki nyatane ngapusi

Nanging biyung isih tetep percaya, ngger

Mung siji sing ora bakal ngapusi

Gusti Kang Maha Agung

 

Puisi Bahasa jawa tentang Cinta

Judul : Tandha Katresnan ku

 

Wiwit kok tulisake tresna iku.

Manuk-manuk kepodang padha geguyonan

Ing pang-pang godhonge waru.

Ijo enom lelagone langit biru.

Srengenge isuk kang mlethek ing ati sumunar.

Martakake dhina bakal ora kamendungan…

 

Wiwit kok kandhak’ake tresna iku.

Liwat kali dhak kintirake prau godhong pring.

Amrih bisa lelayaran aneng segaranining atimu…

Apepayon langit ing pucuking alun.

Banjur dak tunggu tekane nggawa warta.

 

Wiwit kok kidhungake tresna iku….

Apa aku kudu lumaku sadhuwure angin lan segara.

Njupuk kembang srengenge kang mlethek.

Banjur dak slempitake ing kupingmu.

Kareben nambahi brantaning ati….

 

Sanjerone ati iki,Yayi…

Ana panandhang,kirane mung kowe kang bisa mangerteni.

Liwat getering angin kang sumilir.

Sadawaning laku lan sepi tak ceritakake.

 

Yen ta…samengko bakal NYAWIJI….

 

Geguritan Bahasa Jawa tentang Alam

Judul : Merapi

Karya : Puthu Aryana

 

Merapi…

Saka kadohan katon gagah

Asep putih ndedel ing awiyat

Tilas dalan lahar katon cetha

Kena sunare Hyang Bagaskara

 

Merapi…

Saumpama kowe bisa crita

Kabeh kadadean ing tanah Jawa

Wiwit jaman Mataram Kuna

Nganti madege Kraton Ngayogyakarta

 

Merapi…

Sliramu anyekseni kridhaning bangsa

Wiwit nalika ngusir penjajah Walanda

Jaman mardika jaman Soekarno

Nganti jaman Soeharto

Jaman Habibie tumekaning Megawati lan Susilo

Merapi dadi saksi

 

Puisi Bahasa jawa tentang guru

Judul : Guru

Karya : Isti Mukarromah, Kebumen.

 

Sliramu tansah digugu lan ditiru

Marang kabeh muridmu

Atimu ora tau nesu

Sanajan aku tansah kleru

Rupamu nyenengake ati

Pocapanmu ngadhemake ati

Tansah gemi nastiti, ngati-ati

Menehi ngelmi kanthi tliti

Tansah ndedonga marang Gusti

Kanggo amal sakdurunge mati

 

Ora tau ngrasa suntuk

Anggonmu mulang wuruk

Supaya muridmu ora katubruk

Dadi wong pinter

Lan ora keblinger

Sanajan kauripan ngadhang nantang

Nanging tetep maju perang

Lan bisa gayeng uripe

Ngrasakake jaman emase

Saka rekasane ing jaman biyene.

 

Puisi Bahasa jawa Tentang Persahabatan

SAHABAT

 

SAHABAT kuwi…..

sanuli teka jero kuripan awake dhewe

becik kuwi seneng utawa rudatin

ora butuh celathu dheweke mesti krungu

kabeh cerito arep tercampur karo bumbu kisahnya

Menegur kala awake dhewe salah njupuk jangkah

Menyokong kala awake dhewe ngalungguhan siji keputusan

tanggung jawab walau ora melu marakake

Meniupkan hawa ketentraman kala awake dhewe terbalut jero emosi

 

lan…

sanuli mangkono nganti takdir misahake

 

itu dia beberapa Kumpulan puisi dalam bahasa jawa atau geguritan dengan berbagai tema, ada geguritan bahasa jawa tentang cinta, puisi bahasa jawa tentang alam, sampai puisi cinta bahasa jawa. Dan maaf sekali karena tidak menyertakan terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Karena menerjemahkan bahasa jawa termasuk sulit karena ada kata yang kurang tepat jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia. bila masih kurang silahkan dicari lagi di blog teraspuisi ini

jika pembaca yang budiman kurang menyukai puisi bahasa jawa, masih banyak di blog ini puisii menggunakan bahasa Indonesia. Dari puiisi cinta, puisi sahabat, puisi ibu, puisii guru, dan puiisi lainnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *